THE GOLD VIEW

346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Mộ Tả Dự Án

Vị trí: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

Quy mô: 27 tầng

Tổng mức đầu tư: 2.500 tỷ đồng

Chủ Đầu Tư

logo-footer
Related Projects