ANGIA RIVERSIDE

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

Mộ Tả Dự Án

Vị trí: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

Quy mô: 25 tầng

Tổng mức đầu tư: 500 tỷ đồng

Chủ Đầu Tư

logo-footer
Related Projects